Resultaten

ZORG BOVEN JAN
Interimmanager, adviseur en communicatietrainer in de zorg
_________________________________________________________________________

Jan Ravensbergen heeft met Zorg boven Jan de volgende opdrachten uitgevoerd

• Dichterbij, Oostrum-Ottersum
- Manager Expertise: leiding geven aan specialistisch behandelteam, herpositionering AVG-praktijken, verbetering samenwerking gedragsdeskundigen

• Bartimeus, Doorn
- Adviseur werkgroep behandelcomponent: praktische vertaalslag zorgzwaartebekostiging, toewijzing component behandeling

• Omring, Hoorn
- Projectleider implementatie nieuw medicatie distributie systeem: werving nieuwe geneesmiddelenaanbieder en begeleiding implementatietraject

• Advies en Behandel Centrum (ABC) Hoorn, Den Helder/Texel
- Manager ABC: ontwikkelen nieuwe organisatiestructuur met meer ondernemerschap, zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid voor de diverse behandeldisciplines

• Haagse Wijk- en Woonzorg, Den Haag
- Manager Kennis- en Behandelcentrum: aansturing team, schrijven ondernemingsplan

• Vierstroomzorgring, Gouda
- Manager afdeling diëtetiek: aansturing team ter overbrugging naar een nieuwe organisatievorm
- Manager Behandelgroep: aansturing en reorganisatie van behandelgroep
- Operationeel manager thuiszorgteams: aansturing van en conflictbemiddeling in het team

• Nederlandse Transplantatie Stichting, Leiden
- Trainer Communicatie rond Donatie: trainingen voor artsen en verpleegkundigen rondom het stellen van de donatievraag

• Fysiotherapiepraktijk Back in Shape, Badhoevedorp
- Begeleider werkconferenties gericht op organisatie-ontwikkeling en samenwerking

Deze opdrachten lopen nu

> Florence
- Directeur Expertise a.i.

> Centrum voor Jeugd en Gezin, Zoetermeer
- Serie trainingen, gericht op netwerken en samenwerken voor alle samenwerkingspartners afkomstig uit de domeinen zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid

Lees ook
> Wat zeggen opdrachtgevers over Zorg boven Jan?
In Zes stappen naar Zorg boven Jan
> Werkconferentie Zorg boven Jan

_________________________________________________________________________
Jan Ravensbergen helpt uw vraagstuk te analyseren en helpt u met het oog op de cliënt en in dialoog met de medewerkers de dienstverlening van uw organisatie te verbeteren.

STERK in VERHELDEREN, VERBINDEN en VERANDEREN

Zorg boven Jan interim- en projectmanagement, procesbegeleiding, training en advies

06 – 10 91 11 91
info@zorgbovenjan.nl
LinkedIn: Jan Ravensbergen
Twitter: @JanRavensberg1