Zes stappen

ZORG BOVEN JAN
Interimmanager, adviseur en communicatietrainer in de zorg
_________________________________________________________________________

In Zes Stappen naar Zorg boven Jan

STAP 1
Kennismaking en verkenning probleem

Aanpak: Zorg boven Jan beoordeelt samen met de cliënt of hij de juiste keuze is gelet op match tussen vraagstelling en competenties

Optie: Zorg boven Jan kan doorverwijzen naar een collega

Verkenning probleem

Aanpak: verkenning vraagstuk en beoordeling of interim-management, project-management of adviesrol de (beste) oplossing is? Vervolgens offerte met tijdsbegroting, geschatte doorlooptijd, algemene voorwaarden

Optie: Een tweede gesprek waarin korte analyse van de situatie wordt besproken .

STAP 2
Ondertekening offerte

STAP 3
Precisering opdracht

Aanpak: in eerste maand wordt de opdracht uitgewerkt door middel van situatieschets, vraagstelling, plan van aanpak en gewenste resultaten. Vervolgens bespreking met opdrachtgever

Opties: indien nodig aanpassing (hercontractering) omdat de situatie zich meer of minder complex voordoet dan vooraf geschetst en/of ingeschat.

STAP 4
Rapportages

Aanpak: op elk contractueel vastgelegde tijdstip rapportage (stand van zaken). In de regel is dit eens per 2 – 4 weken

STAP 5
Eindgesprek-eindrapportage

Aanpak: Toelichting op en overzicht van acties en resultaten die tijdens de uitvoering van het project zijn ondernomen

STAP 6
Overdracht

Aanpak: overdracht werkzaamheden aan opvolger en/of team, inwerken van nieuwe functionaris

Lees ook
> Wat zeggen opdrachtgevers over Zorg boven Jan?
CV Jan Ravensbergen
> Werkconferentie Zorg boven Jan

_________________________________________________________________________Jan Ravensbergen helpt uw vraagstuk te analyseren en helpt u met het oog op de cliënt en in dialoog met de medewerkers de dienstverlening van uw organisatie te verbeteren.

STERK in VERHELDEREN, VERBINDEN en VERANDEREN

Zorg boven Jan interim- en projectmanagement, procesbegeleiding, training en advies

06 – 10 91 11 91
info@zorgbovenjan.nl
LinkedIn: Jan Ravensbergen
Twitter: @JanRavensberg1