CV Jan Ravensbergen

ZORG BOVEN JAN
Interimmanager, adviseur en communicatietrainer in de zorg
_________________________________________________________________________

Jan Ravensbergen zorgbovenjan/grondlijnJan Ravensbergen
Bosuilstraat 3
2333 VD Leiden
Geboren: 5 mei 1963 in Leiden
Gezin: partner, drie kinderen

• 06 – 10911191
• info@zorgbovenjan.nl
• janravensbergen@grondlijn.nl
• janrav48@gmail.com
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/janravensbergen
Twitter: http://twitter.com/#!/janravensberge1
Websites:
• www.zorgbovenjan.nl
• www.grondlijn.nl

KENMERKEND
Generalist, analyseren, creatief denken, verbindend en doortastend, tactisch-strategisch niveau

ERVARING
interim manager (behandel)professionals , trainer en adviseur, expertise op groepsdynamica en bewustzijnsontwikkeling

INZETBAARHEID
Gezondheidszorg en non-profit

INTERVISIE
Sinds 2008 deel uitmakend van netwerkorganisatie Grondlijn en sinds 1990 lid van een intervisienetwerk van psychologen die eenmaal per zes weken bijeenkomen.

 WERKERVARING

Zorg boven Jan / Grondlijn
2008-heden
Zorg boven Jan: zelfstandig gevestigd interim-manager, trainer & adviseur in Leiden
Grondlijn: partner/netwerkorganisatie van zeven ondernemers (interim-manager, adviseur, coach en trainer)

• Florence
Okt 2012- heden
Directeur Zorg Expertiselabel  a.i.
- verantwoordelijk voor regie transitieproces naar produkt markt combinaties

Dichterbij – Ottersum / Oostrum
Mrt 2012 – aug 2012
Manager Expertise-Specialistisch behandelteam (SBT)
- verantwoordelijk aansturing SBT herpositionering AVG-praktijken en verbetering samenwerking gedragsdeskundigen

Bartimeus – Doorn
Okt 2010 – jan 2012
Adviseur werkgroep behandelcomponent ZZP
- praktische vertaalslag zorgzwaartebekostiging, toewijzing component behandeling
Resultaten
- definiëring begrip ’Behandeling’
- overzicht inkomsten en uitgaven behandeldisciplines (grondslag 2012)

Omring – Hoorn
Jan 2011 – jan 2012
Projectleider implementatie nieuw medicatie distributie systeem
- werving nieuwe geneesmiddelenaanbieder en begeleiding implementatietraject (afbouw depotheken, invoer baxtersysteem)
Resultaten
- werving geschikte medicatieleverancier, goede prijs- kwaliteitsverhouding
- afbouw drie depotheken, afwikkeling/overdracht personele contracten
- omzetting medicijntrays naar baxterzakjes (900 verpleeghuiscliënten)

Advies en Behandel Centrum (ABC) regio Hoorn, Den Helder/Texel
Jan 2010 – okt 2011
Manager Advies en Behandel Centrum(ABC)
- aansturing ABC (twee van drie regio’s, 70 medewerkers)
- ontwikkelen nieuwe organisatiestructuur met meer ondernemerschap, zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid voor de diverse behandeldisciplines
Resultaten
- verbetering professionele samenwerking en werkprocessen
- werving en inbedding functie Nurse practitioners binnen medische vakgroep
- reorganisatieplan centraal aangestuurde ABC-Omring breed
- opstellen business case (met externe projectleider)
- visieontwikkeling/projectondersteuning behandelinzet geriatrische revalidatie, kleinschalige woonvormen dementerenden

Haagse Wijk- en Woonzorg – Den Haag
Sept 2009 – jan 2010
Manager Kennis- en Behandelcentrum (KBC)
- aansturing KBC (75 fte), opstellen ondernemingsplan
Resultaten
- bijdrage aan visieontwikkeling zorg, behandeling en herpositionering
- ontwikkeling producten- en dienstenboek behandeling
- op orde brengen contracten KBC en declaratie-facturatielijnen

Vierstroomzorgring – Gouda
Juni 2009 – aug 2009
Manager afdeling diëtetiek
- aansturing team naar nieuwe organisatie
Resultaten
- contractering Diabetes DBC in regio Midden Holland
- ontvlechting uit behandelgroep, ondernemingsplan

Apr 2008 – jun 2009
Manager Behandelgroep
- aansturing en reorganisatie behandelgroep (50 medewerkers) binnen recent gefuseerde organisatie
Resultaten
- opstellen visiedocument behandeling (belevingsgericht werken en kleinschalig wonen)
- reorganisatie behandelgroep (vier multidisciplinaire groepspraktijken)
- omzetting naar ZZP-financiering (aanpassing formatieve inzet)

Mrt 2008 – jul 2008
Operationeel manager thuiszorgteams
- realisatie financiële targets, productie, kwaliteit van dienstverlening, cliënttevredenheid en personeelsmanagement (70 medewerkers)
Resultaten
- kwartier maken voor deze nieuwe functie
- bemiddeling en teambuilding bij vastgelopen conflict in een team

Nederlandse Transplantatie Stichting – Leiden
2008-2011
Trainer Communicatie rond Donatie, diverse ziekenhuizen Nederland
- voorbereiding, uitvoering trainingen voor artsen en verpleegkundigen

Fysiotherapiepraktijk Back in Shape – Badhoevedorp
Feb 2008 – jun 2008
Begeleider werkconferenties
- voorbereiding/ uitvoering van werkconferentie
Resultaten
- verbinding van persoonlijke – en organisatieontwikkeling
- inzicht in en prioriteitstelling van benodigde acties bedrijfsvoering

In dienstverband

Stichting verpleeg- en zorgcentra Duyn & Rhyn (en Vlietlanden)
2005-2007
Locatiemanager Overrhyn
- integraal verantwoordelijk verpleeg- en behandelcentrum Overrhyn
- 166 bedden (psychogeriatrie, chronische somatiek en revalidatie), dagbehandeling (21 gemengde plaatsen)
- 250 medewerkers, 110 vrijwilligers, € 12 miljoen jaaromzet
Resultaten
- implementatie vraaggericht werken door onder meer introductie persoonlijk begeleiders, gastvrouwen
- introductie vernieuwende hotelmatige concepten
- verbeterd cliëntdossier
- start financiële sanering Overrhyn ( € 900.000)
- ontwikkeling schakelunit door pilot-project (12 revalidatiebedden orthopedische cliënten)
- bouwbegeleiding extra woonlaag verpleeghuis

2002 – 2005
Regiomanager Leiden
- portefeuille behandeldienst/extramurale zaken
- verantwoordelijk voor regio Leiden, verpleeghuis Overrhyn (120 bedden), woonzorgcentrum Haagwijk (106 bedden), extramurale producten
Resultaten
- opzet CVA-revalidatie Overrhyn, onderdeel van ketenzorg-project
- planvorming integratie ondersteunende diensten door fusie (zorgcentrum Groenhoven)
- realisatie kostenbesparing 10 % behandeldienst

1999 – 2002
Manager behandeling
- verantwoordelijk (para)medische en psychosociale disciplines, afdeling activiteitenbegeleiding, apotheek, laboratorium en geestelijk verzorger (40 medewerkers)
Resultaten
- cultuurverandering richting eigenaarschap en verantwoordelijkheid
- beschrijving en weging alle functies binnen behandeldienst (FWG 3.0)
- afbouw laboratorium en uitbesteden van functie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam/ Erasmus MC
1998 – 1999
Projectmanager
- verantwoordelijk uitvoering diverse projecten.
Resultaten
- ontwikkeling nieuw organisatiemodel polikliniek Daniël den Hoed
- reorganisatie secretariaat afdeling longziekten

1996 – 1998
Interim manager dienst psychosociale zorg

1993 – 1996
Personeelsadviseur vorming en opleiding

MATCH Training en adviesbureau
1991 – 1993
Trainer/Adviseur
- communicatietraining- en adviesprojecten (KPN, Schuitema, Renault-dealerorganisatie, Educatieve Partners Nederland, MSD, Hokatex)

Belastingdienst: Regionaal opleidingsinstituut Noord-Holland
1988 – 1991
Trainer sociale vaardigheden
- ontwikkeling en uitvoering sociale vaardigheids- en managementtrainingen (deurwaarders, FIOD)
- advies en begeleiding veranderings- en integratieprocessen

Opleiding en Bijscholing
1975 – 1981     VWO ongedeeld, met Latijn
1981 – 1989     RU Leiden: klinische psychologie, oude stijl (stages in VG en GGZ)
1988 – 1990     Opleiding psychodrama (TOP)
1992                 Licentietraining LIFO©
1994                 Adviesvaardigheden GITP
1996                 Strategisch HRM (De Baak)
2001                 Management coachingstraject van Marianne van der Pool
2005                 Financieel management KMBV
2006 – 2007     Management Development-traject bij Duyn & Rhyn
2006 – 2007     De juiste maat (ITIP)
2011 – 2012     Systeemdynamiek en Organisatie (Janse en Broeders)

Nevenactiviteiten
- Rijnlands Revalidatie Centrum: voorzitter klachtencommissie FWG
- Voorzitter wijkcomité Vogelwijk Leiden

Hobby’s
Sport (voetbal, tennis en hardlopen), film (documentaires), muziek en lezen.
_________________________________________________________________________
Jan Ravensbergen helpt uw vraagstuk te analyseren en helpt u met het oog op de cliënt en in dialoog met de medewerkers de dienstverlening van uw organisatie te verbeteren.

STERK in VERHELDEREN, VERBINDEN en VERANDEREN

Zorg boven Jan interim- en projectmanagement, procesbegeleiding, training en advies

06 – 10 91 11 91
info@zorgbovenjan.nl
LinkedIn: Jan Ravensbergen
Twitter: @JanRavensberg1